Oferta

Księgowość:

 • Książka przychodów i rozchodów

 • Księgi Handlowe

 • Ewidencja ryczałtowa

 • Rejestr VAT

 • Sporządzanie deklaracji PIT, CIT i VAT

 • JPK

 • Rozliczanie transakcji zagranicznych

 • Ewidencja środków trwałych i wyposażenia

 • Kompleksowe sporządzanie sprawozdań finansowych

 • Opracowywanie polityki rachunkowości

Kady i płace

 • Przygotowywanie dokumentacji pracowniczej związanej ze stosunkiem pracy jak i stosunkiem cywilno-prawnym

 • Prowadzenie akt pracowniczych

 • Sporządzanie sprawozdań do GUS

 • Tworzenie list płac

 • Tworzenie deklaracji do zus

 • Sporządzanie deklaracji ZUS i US

 • Pracownicze plany kapitałowe

Pozostałe usługi

 • Pomoc podczas zakładanie działalności gospodarczej

 • Doradztwo w wyborze formy opodatkowania

 • Doradztwo w zakresie księgowo-podatkowym

 • Analiza finansowa

 • Wypełnianie wniosków kredytowych i leasingowych

 • Opracowywanie regulaminów

 • Przygotowywanie umów